Nevenschade, veel ondernemers zijn de dupe

Door de maatregelen die genomen zijn vanwege het coronavirus Covid-19, hebben veel ondernemers voor een langere periode noodgedwongen hun zaak moeten sluiten. Met alle gevolgen van dien. Om de ondernemers een hart onder de riem te steken - en in een later stadium wellicht meer financiële hulp te  bewerkstelligen - zijn wij met dit project begonnen. Wij willen de (neven)schade namelijk in kaart brengen en deze vervolgens voorleggen in Den Haag. De financiële schade is namelijk vele malen groter dan de compensatie die men van de overheid ontvangt.

In kaart brengen

Alvorens wij naar de mogelijkheden kunnen kijken, dienen we een goed beeld te hebben van de financiële schade. De eerste stap is dan ook het in kaart brengen van die schade. Mocht u deel willen nemen aan dit project, dient u het schadeformulier in te vullen met een inschatting van uw financiële schade vanaf de start van de lockdown. U kunt een document ter onderbouwing van de geschatte financiële schade toevoegen, maar dit is niet verplicht. Bewijzen hoeven in deze fase niet te worden aangeleverd. We willen het voor nu zo simpel mogelijk houden.

Doelgroep

Wij kunnen ons helaas uitsluitend richten op gedupeerde bedrijven binnen het MKB, kleine zelfstandigen en ZZP-ers. Het gaat vooral om bedrijven die gedwongen zijn om voor onbepaalde tijd te sluiten, waaronder de horeca, detailhandel, verzorgende beroepen, sportscholen enzovoort. Maar ook andere gerelateerde bedrijven die financiële schade hebben geleden kunnen het schadeformulier invullen. Het is onmogelijk om alles op te sommen, maar het betreft waarschijnlijk ook uw onderneming. Grotere organisaties dienen zich bij de overheid te melden.

Wij hopen dat u deel neemt aan dit project en het op de sociale media deelt of op andere wijze onder de aandacht brengt bij uw collega ondernemers.

Kosteloos

Alle activiteiten van de Nevenschade.com organisatie zullen geheel kosteloos zijn. U heeft als ondernemer immers al genoeg ellende en kosten vanwege deze crisis. Dit project wordt gesteund door DigiBit webdesign & development.


Vul het schadeformulier in

Mijn naam is Erwin Adriaens, initiatiefnemer van het project nevenschade.com.Ik ben al bijna mijn hele leven zelfstandig ondernemer. Ik heb op dit gebied veel gedaan, veel meegemaakt en veel geleerd. Begonnen in de detailhandel en 21 jaar geleden DigiBit webdesign & development gestart. In de detailhandel met personeel gewerkt en nu als ZZP-er actief.

Het afgelopen jaar heb ik gezien hoe meer en meer ondernemers hun deuren noodgedwongen hebben moeten sluiten. Dit ging mij aan het hart, want ik weet als geen ander dat je buiten je geld ook je hart en ziel in je onderneming steekt.

De vergoeding door de overheid is slechts een druppel op een gloeiende plaat en ze hebben in Den Haag niet eens tijd gestoken in het in kaart brengen van de werkelijke financiële schade die in mijn ogen gigantisch is. Vandaar dat ik de stoute schoenen heb aangetrokken en deze website heb opgezet.

Ik hoop jullie hiermee een hart onder de riem te steken. Wellicht dat dit project de ogen in Den Haag opent nadat de nevenschade in kaart is gebracht en ik hen dit heb aangeboden.

Gesteund door

Deel deze website met collega ondernemers